نکات مهم قبل از ثبت نام

1) تاریخ اعتکاف از اذان صبح روز شنبه ۱۱ فروردین مصادف با ۱۳ رجب الی اذان مغرب روز دوشنبه ۱۳ فروردین مصادف با ۱۵ رجب می باشد

۲) هزینه ثبت نام برای دانشجویان علم و صنعت ۴۰ هزار تومان و برای سایرین ۶۰ هزار تومان می باشد

۳) لازم است معتکفین قبل از اذان صبح روز شنبه ۱۱ فروردین در مسجد دانشگاه حضور یابند، در غیر این صورت به نظر همه مراجع، اعتکاف با مشکل رو به رو می شود

۴) تاریخ ثبت نام از ۱۹ اسفند آغاز و تا ۱ فروردین ادامه دارد.

۵) تکمیل ظرفیت از ۳ فروردین الی ۸ فروردین می باشد

۶) انصراف تنها تا تاریخ ۸ فروردین مجاز است و پس از آن هزینه ای برگشت داده نمی گردد

۷) جهت حضور در اعتکاف لطفا وسایل شخصی خود به اضافه قرآن و کتاب دعا و مفاتیح الجنان همراه داشته باشید

۸) پذیرش اعتکاف تنها با کارت ملی و برای دانشجویان با کارت دانشجویی امکان پذیر است

۹) در صورتی که در اعتکاف نمی توانید حضور پیدا کنید به معنی انصراف تلقی شده و از پذیرش افراد جایگزین مانند برادر و پدر و... معذوریم.

۱۰) ثبت نام خواهران غیر علم و صنعتی از جمعه ۲۵ اسفند آغاز می شود